Archief

Archiefmateriaal kan bestaan uit papieren en digitale documenten, zoals vergaderstukken, stukken over bijzondere onderwerpen, brieven, boeken en tijdschriften, brochures, notities, enz. Het NBA richt zich hoofdzakelijk op archiefmateriaal van (of over) groeperingen en personen die van betekenis zijn voor de bestudering van het boeddhisme in Nederland. ‘Boeddhisme in Nederland’ wordt breed opgevat, het gaat  ook om de activiteiten van Nederlandse boeddhisten in het buitenland. Zo is bijv. ook het boeddhisme in het voormalig Nederlands-Indië van belang, omdat  daar in het verleden ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die later in Nederland werden voortgezet. Ook gaat de belangstelling van het NBA uit naar aanverwante organisaties die mensen weten te interesseren in het boeddhisme, zoals bijv. Tai Chi, Kungfu e.d.

In de jaren van haar bestaan (sinds 2012) heeft het NBA al een vrij groot papieren archief weten op te bouwen:

Digitale archief

Het NBA heeft in september 2018 circa 3,2 TerraByte digitaal archief. Dit archief bestaan uit veel documenten, afbeeldingen, film,- en geluidsmateriaal, boeken en anderzijds. Deze ruwe collectie moet nog ontsloten worden.

Document Management Systeem (DMS)
Het NBA is met dank aan de VVB in het bezit gekomen van hard, – en software om een Document Management Systeem (DMS). De komende tijd zal dit systeem verder ontwikkeld worden met als bedoeling deze beschikbaar te stellen op het internet.

Content Management Systeem (CMS)
Op de website zullen de radio-uitzendingen van de BOS beschikbaar gesteld worden.  Verder zal er speciale aandacht uitgaan naar het digitaliseren van tijdschriften. Met de complete serie van de Saddharma heeft het NBA hier al een aanvang mee gemaakt. Het is de wens van het bestuur om meer tijdschriften in te scannen en online centraal doorzoekbaar beschikbaar te stellen.

YouTube.com
Het NBA heeft de afgelopen jaren alle film eindproducties die de BOS heeft uitgezonden verzameld, gedigitaliseerd en geconverteerd. Als deze films zijn beschikbaar gesteld op een eigen YouTube-kanaal. Het NBA heeft de intentie om het kanaal ver te benutten voor zowel eigen als materiaal afkomstig uit andere bronnen. Ook wordt onderzocht om dit materiaal op andere websites beschikbaar te stellen, gedacht kan worden aan www.archive.org e.d.

Websites
Het NBA is begonnen met het archiveren van websites en wil dit intensiveren.