Het pompebled en de lotus

Onze eerste publicatie in samenwerking met Uitgeverij Asoka kan inmiddels besteld worden via bol.com: https://www.bol.com/nl/p/het-pompebled-en-de-lotus/9200000125588196/

In die jaren laaide in doopsgezinde kringen de discussie weer op over de verborgen jaren van Jezus Christus tussen zijn optreden in de tempel van Jeruzalem en zijn kruisdood, in welke tijd hij door het Hindoeïsme en het Boeddhisme zou zijn gevormd. Een weerslag daarvan vinden we in het verhaal van de ontmoeting tussen een Friese slaaf en Jezus Christus in de Punjab, waarin Christus de bijnamen Fo (Chinese naam voor Boeddha) en Boeddha (buidel) krijgt. Het zal niet toevallig zijn, dat Joost Halbertsma een boek schreef over Boeddha*:

J.H. Halbertsma (1789-1869), laatste portret, gemaakt in augustus 1861 in Brugge bij gelegenheid van het Zevende Nederlandse Taal Congres.

“Het Buddhisme en zijn stichter” alsmede het artikel “Shakya Sinha” uit de Overijsselse almanak werden gedrukt door drukkerij de Lange uit Deventer. Drukkerijen waren er in de Deventer drukkersstad al sinds de vijftiende eeuw. In 1738 kwam Jan de Lange als meesterknecht in dienst bij de stadsdrukker. Hij begon al snel voor zichzelf in de Grote Overstraat en verhuisde later met zijn bedrijf naar de Brink.
Vanaf 1758 drukte Jan de Lange en later zijn opvolgers kinderprenten. De kinderprent was in de achttiende en negentiende eeuw het meest gebruikte leesmateriaal voor kinderen. De prenten kostten enkele centen en werden daarom ook wel ‘centsprenten’ genoemd. In 1761 ging De Lange de Deventer Almanak drukken. Aan het eind van de negentiende en in begin twintigste eeuw was drukkerij De Lange beroemd om zijn kalenders, vooral met Deventer stadsgezichten. In 1779 werd hij zelf stadsdrukker en in verhuisde de drukkerij naar de Sluisstraat. Hij maakte van zijn drukkerij zo’n bloeiend bedrijf dat het tot ver in de twintigste eeuw is blijven bestaan. Van 1837 tot 1926 gaf drukkerij De Lange de Deventer Courant uit. In 1968 is de drukkerij/uitgeverij opgenomen in de Kluwergroep en later over gegaan in Drukkerij Salland De Lange BV. Hieronder een foto van de drukkerij.