NBA

Het idee voor een Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) is ontstaan op 24 april 2010 tijdens een symposium voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). In november 2011 is het NBA feitelijk van start gegaan als werkgroep onder de stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB). Op 25 juni 2014 is het NBA als stichting verzelfstandigd.


Het NBA streeft ernaar rond 2017 de centrale wegwijzer, adviseur en bewaarder te zijn van het Nederlands boeddhistisch erfgoed.Wegwijzer aangezien – gegeven de spreiding van de relevante collecties over vele archieven, bibliotheken, boeddhistische groeperingen en personen – een centraal informatiepunt van groot belang is. Adviseur vanwege het belang van goed beheer van dit erfgoed door boeddhistische groeperingen en personen. Bewaarder om te voorkomen dat waardevolle collecties verloren gaan.

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) is vooralsnog alleen via deze website te benaderen.

De werkzaamheden van het NBA omvatten drie deelgebieden:
- Archief
- Bibliotheek
- Audio Visueel

Statuten van het NBA <klik hier>