Tijdschriften

Het NBA verzamelt boeddhistische tijdschriften zoals Saddharma, Kwartaalblad Boeddhisme, Lotusvijver, alsmede sangha-magazines.

Zowel buitenlandse als Nederlandse tijdschriften zijn welkom. Het NBA is in het bijzonder op zoek naar Zensor, Kunchab, Waterlelie.