De mensen achter het NBA

De mensen achter het NBA zijn afkomstig uit verschillende disciplines en brengen als zodanig deskundigheid in, onder meer op het gebied van informatieverwerking (archivaris/bibliothecaris), geschiedenis en ICT. Deze mensen zijn vanuit hun betrokkenheid verbonden aan het NBA en verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis; het NBA wordt niet gesubsidieerd.

  • Voorzitter a.i.                    drs. Fred Gales
  • Secretaris                           Rinus Laban
  • Penningmeester              drs. Peter Richardus
  • Bibliothecaris                    Lodi Leeuwenberg
  • Bibliothecaris                    drs. Ine van Schaik
  • Adviseur                             dr. Henk Blezer
  • Adviseur                             drs. Jacques den Boer
  • Adviseur                             Babeth van Loo

In memoriam

Jelle Seidel                    (31-10-1947 +30-11-2014) mede-initiatiefnemer NBA (tevens o.a. bestuurslid VvB, hoofdredacteur Lotusvijver)
Dolly Hayn                    (15-11-1935 +27-11-2014) begunstigster NBA (tevens o.a. oprichtster Rigpa)                                                                                Tony Boerlage-Jager   (16-09-1924 +30-07-2015)  begunstigster NBA (tevens mede organisatrice eerste bezoek HH Karmapa XVI)

Documenten

Statuten

Beleidsplan (2012-2017)

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Beloningsbeleid
Het bestuur, participanten, vrijwilligers en eventuele andere betrokkenen verrichten hun werkzaamheden onbetaald op vrijwillige basis.

Kamer van Koophandel gegevens
KVK 60957212 / RSIN 854134888