Stichting NBA

De mensen achter het NBA

De mensen achter het NBA zijn afkomstig uit verschillende disciplines en brengen als zodanig deskundigheid in, onder meer op het gebied van informatieverwerking (archivaris/bibliothecaris), geschiedenis en ICT. Deze mensen zijn vanuit hun betrokkenheid verbonden aan het NBA en verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis; het NBA wordt niet gesubsidieerd.

  • Voorzitter a.i.                    Fred Gales
  • Secretaris                          Rinus Laban
  • Penningmeester             Peter Richardus
  • Bibliothecaris                   Lodi Leeuwenberg
  • Bibliothecaris                   Ine van Schaik
  • Adviseur                             Henk Blezer
  • Adviseur                             Jacques den Boer
  • Adviseur                             Babeth van Loo

In memoriam

Jelle Seidel                    (31-10-1947 +30-11-2014)  mede-initiatiefnemer NBA (tevens o.a. bestuurslid VvB, hoofdredacteur Lotusvijver)
Dolly Hayn                    (15-11-1935 +27-11-2014)  begunstigster NBA (tevens o.a. oprichtster Rigpa)                                                                                Tony Boerlage-Jager   (16-09-1924 +30-07-2015)  begunstigster NBA (mede organisatrice eerste bezoek HH Karmapa XVI)

Documenten

Statuten

Beleidsplan (2012-2017)

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Beloningsbeleid:
Het bestuur, participanten, vrijwilligers en eventuele andere betrokkenen verrichten hun werkzaamheden onbetaald op vrijwillige basis.

KVK  60957212 / RSIN 854134888