Mee helpen

Het NBA kan hulp gebruiken – meehelpen kan onder meer door deel uit te maken van het netwerk LinkedIn en/of door verspreiding van de flyer: <druk hier>

ASSISTENT ARCHIVARIS (M/V) GEZOCHT

Het Nederlands Boeddhistisch Archief is bezig met de opbouw van een landelijk boeddhistisch archief. Om dit verder vorm te geven is er behoefte aan een assistent-archivaris. De werkzaamheden bestaan o.a. uit archiveren, scannen, categoriseren en daarnaast het opzetten van de tijdschriften collectie. De inspanningen zijn onbezoldigd en omvatten ten minste 6-8 uur per maand. De voorkeur gaat uit naar een betrouwbare teamplayer uit (of in de buurt van) Amsterdam. Voor vragen en/of reacties kunt u een email versturen naar secr@boeddhistischarchief.nl.

Naast mensen die kunnen bijdragen in de vorm van concrete activiteiten, zoals fondsenwerving, journalistieke interviews afnemen en tijdschriften inscannen, is het NBA geïnteresseerd in historisch materiaal en financiële middelen.

Hulp wordt zeer op prijs gesteld, e-mail info(a)boeddhistischarchief.nl