Over het NBA

De mensen achter het NBA

De mensen achter het NBA zijn afkomstig uit verschillende disciplines en brengen als zodanig deskundigheid in, onder meer op het gebied van informatieverwerking (archivaris/bibliothecaris), geschiedenis en ICT. Deze mensen zijn vanuit hun betrokkenheid verbonden aan het NBA en verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder vergoeding; het NBA wordt niet gesubsidieerd.

WordPress Tables Plugin

In memoriam

Drs. Jan de Breet                          (08-07-1959 + 24-11-2021) beschermheer van het eerste uur, financier en supporter van het NBA)             
Prof. Dr. R.H.C. (Rob) Janssen     (22-05-1931 +23-03-2019)  beschermheer van het eerste uur, financier en supporter van het NBA)
Jelle Seidel                                      (31-10-1947 +30-11-2014)  mede-initiatiefnemer NBA (bestuurslid VvB, hoofdredacteur Lotusvijver)
Dolly Hayn                                      (15-11-1935 +27-11-2014)  begunstigster NBA (tevens o.a. oprichtster Rigpa)
Tony Boerlage-Jager                    (16-09-1924 +30-07-2015)  begunstigster NBA (tevens mede organisatrice eerste bezoek HH Karmapa XVI)

Beloningsbeleid:
Het bestuur, participanten, vrijwilligers en eventuele andere betrokkenen verrichten hun werkzaamheden onbetaald op vrijwillige basis.

KVK  60957212 / RSIN 854134888