About

Meditatiecentrum ‘De Kosmos’

De voorgeschiedenis
Op Prins Hendrikkade 142 werd 29 maart 1968 Fantasio geopend.
Het centrum werd een begrip in de underground- en jongerencultuur in Nederland en ver daarbuiten. In het najaar van 1969 werd het centrum omgevormd tot Meditatiecentrum De Kosmos. De Kosmos groeide uit tot het belangrijkste spirituele en new age centrum van Nederland.

Welke functie heeft het meditatiecentrum De Kosmos gehad? De Kosmos heeft in de periode 1969 – 1992 aanzienlijk bijgedragen om Amsterdam een “frontlijn voor maatschappelijke vernieuwing” te maken als zijnde een “venster op de wereld”.
In het meditatiecentrum vond een keur van cursussen en lezingen plaats op cultureel en spiritueel gebied. Honderdduizenden bezoekers uit binnen en buitenland wisten het centrum te vinden.

 

Wat voor soort website is het?

DeKosmos.net is een portal en podium om kennis te delen, een gerubriceerde informatiebron en een community.

Waar is de website op gebaseerd en wat wordt er beoogd?
Het idee voor de website is voortgekomen uit een hommage aan het centrum De Kosmos dat van 1969 – 1992 gevestigd was aan de Prins Hendrikkade 142 in Amsterdam.

De site is opgezet door medewerkers van de voormalige Kosmos.

Het huidige team bestaat uit:
John Blogg – destijds: filmkabine – audio-visueel, film en grote zaal programmering.
Gerda van der Linden – destijds: balie, theehuis, occasional programma medewerkster. Nu oprichtster en mede-eigenaar Ancient Egypt Tours, Egypt Golf & Wellness Tours, lerares Ho’oponopono en praktijk Hawaiiaanse Lomilomi massage.

Contact: dekosmosnet@gmail.com

 

 

 

Disclaimer Algemeen

Hoewel dekosmos.net tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt dekosmos.net expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Informatie van derden, producten en diensten 

Wanneer dekosmos.net hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat dekosmos.net de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Dekosmos.net aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door dekosmos.net niet geverifieerd. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Het is niet toegestaan informatie waaronder alle tekstens, grafisch materiaal en logo’s op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dekosmos.net of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Dekosmos.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of dekosmos.net op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan dekosmos.net of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

 

Wijzigingen 

Dekosmos.net behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.