Elise Leijten

Elise Leijten die in het Kosmos restaurant werkte is op 23 oktober heengegaan

Na de Kunstacademie trok ze onder de straatartiestennaam Elf met een accordeon door Europa. De massademonstraties tegen de kruisraketten in de jaren tachtig en de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 inspireerde haar protestliedjes en teksten te maken. ‘Kijk, hier sta ik: Hirosjima, Nagasaki, Sellafield, Tsjernobyl: wat staat ons nog te wachten als Lubbers zijn karwei afmaakt.’ ‘Kernenergie is schoon, goedkoop en duurzaam en mijn neus blijft groeien.’ Elise was een straattheateractiviste voor het leven